Istražite Dubrovnik

  • Istražite Dubrovnik

Dubrovnik je jedna od najljepših destinacija na svijetu, kako u pogledu kulturne baštine tako i u pogledu turisti?ke destinacije za odmor. Grad se nerijetko naziva ”biserom Jadrana”, a 1979. godine dodan je na UNESCO popis Svjetske baštine kao grad bogate kulture i povijesti. Stari grad Dubrovnik smješten je unutar gradskih zidina dugih 1970 metara, koje su tijekom stolje?a slu?ile za obranu od raznih prijetnji, a danas predstavljaju najve?u gradsku atrakciju. Vrata od Pila i vrata od Plo?a koja ve?e glavna gradska ulica – Stradun ozna?avaju ulaz i izlaz iz gradskih zidina i Dubrovnika kao grada muzeja i kazališne scene. Uz bogatu i raskošnu povijest i baštinu, Dubrovnik je grad vrhunskih delicija, prekrasne prirode i ljubaznog stanovništva, stoga odvojite svoje vrijeme te istra?ite sve mogu?nosti koje vam pru?a kako biste osjetili duh vremešnog grada.

Otkrijte dubrova?ke znamenitosti i atrakcije

Istražite Dubrovnik
Bez obzira odlu?ite li se posjetiti Dubrovnik ljeti ili zimi, glavna dubrova?ka šetnica Stradun mjesto je na kojemu se mo?ete susresti s mnoštvom dubrova?kih znamenitosti, poput pala?e Sponza i Orlandovog stupa, ali i s malim, ali svjetski poznatim skulptura Mara i Bara.
Ukoliko se odlu?ite na izlete izvan grada, oto?je Elafiti, otok Lokrum, ?upa Dubrova?ka ili naselje Mlini odli?na su mjesta na kojima mo?ete kušati doma?e specijalitete, u?ivati u prekrasnoj prirodi ili u podvodnim ljepotama ?istog Jadranskog mora.
Dubrovnik i mjesta oko Grada kriju brojne ljepote i znamenitosti vrijedne istra?ivanja i upoznavanja, a kako biste bezbri?no u?ivali u njima i kako bi vam uvijek bile nadohvat ruke rezervirajte svoj smještaj u Royal Princess Hotelu na vrijeme.

Bogata tradicija vrijedna divljenja

Istražite Dubrovnik
Me?u brojnim gradskim znamenitostima isti?e se pet tvr?ava, od kojih su najpoznatije tvr?ava Min?eta iz razdoblja renesanse te Lovrijenac, tvr?ava koja je zadavala najviše muke Mle?anima i na kojoj i danas stoji natpis „Sloboda se ne prodaje za sve blago svijeta“.
Kne?ev dvor, negdašnje sjedište vlade Dubrova?ke Republike i kne?evo obitavalište, zasigurno predstavlja jednu od poznatijih pala?a u Hrvatskoj. Zbog posljedica koje su na njega ostavila dva potresa, Kne?ev dvor više je puta obnavljan zbog ?ega predstavlja sintezu obilje?ja razli?itih vremenskih epoha kao što su to gotika, renesansa te barok.

Svjetski spomenik kulture

Istražite Dubrovnik

Ovaj znameniti grad svoj je procvat do?ivio za vremena Dubrova?ke Republike, kada je Dubrovnik bio jedini grad-dr?ava smješten na isto?noj obali Jadrana koji je bio dovoljno sna?an da bi se suprotstavio Mleta?koj Republici. Tako?er, Dubrovnik je tijekom svoje bogate povijesti iznjedrio brojna imena hrvatske, ali i svjetske knji?evnosti, umjetnosti i znanosti.

Dubrova?ko podru?je obiluje prekrasnim lokalitetima i gra?evinama, a njihovu je vrijednost potvrdio i UNESCO 1979. godine, uvrstivši Dubrovnik na popis Svjetske baštine me?u najpoznatije svjetske destinacije i spomenike kulture. Dubrova?ke su zidine, isprekidane utvrdama, kulama i bastionima, jedan od najprepoznatljivijih obilje?ja Grada, a u vrijeme odr?avanja Dubrova?kih ljetnih igara zidine postaju jedna od najljepših pozornica svijeta.

Biser Jadrana

Istražite Dubrovnik
Titulu „biser Jadrana“ grad Dubrovnik ponosno nosi ve? dugi niz godina. Zahvaljuju?i brojnim prekrasnim pla?ama i o?aravaju?oj prirodi du? poluotoka Lapad, na kojemu je smješten i Royal Princess Hotel, Dubrovnik se na turisti?koj karti svijeta istaknuo kao jedno od najpo?eljnijih odredišta. To potvr?uje i ?injenica da iz godine u godinu ovaj veli?anstveni grad bilje?i sve ve?i broj posjeta. Smješten na samom jugu Republike Hrvatske, Dubrovnik je proglašen jednom od najljepših povijesno-turisti?kih lokacija.